Alcohol & Zwangerschap

What actions have been taken?

Several research studies have been conducted.

Newspapers, radio and TV operated in spreading the message.

A parents’ campaign titled ‘Small glasses, big consequences’ has been executed, addressed to parents but also involving schools and students.
Health professionals and police are supporting the campaign by offering advice and informational meetings.

Several training activities with international experts have been organized as well as a training program for Romanian professionals in the Netherlands.

Monthly network meetings with specialists from all public institutions involved in the alcohol policy have been held.

In 2009 a local alcohol strategy and a local action plan for effective alcohol prevention has been accepted by the local council.

In May 2010 a local law was accepted in Pitesti which limits the sales of alcohol near schools.

Ce măsuri au fost luate?

Au fost efectuate mai multe studii de cercetare.

Mesajul a fost difuzat în ziare, la radio şi la televiziune.
A fost desfăşurată o campanie destinată părinţilor, intitulată „Pahare mici, probleme mari”, care se adresează părinţilor, dar care a implicat, de asemenea, şcoli şi elevi.

Specialişti din domeniul sănătăţii şi din cadrul poliţiei susţin campania, prin intermediul unor recomandări şi al unor întâlniri cu scop informativ.

Au fost organizate mai multe activităţi de instruire cu specialişti la nivel internaţional, precum şi un program de instruire în Olanda, destinat specialiştilor români.

Lunar, au avut loc întâlniri la nivelul reţelei cu specialişti din cadrul tuturor instituţiilor publice implicate în politica privind alcoolul.

În anul 2009, au fost aprobate de către consiliul local o strategie locală privind alcoolul şi un plan de acţiune local în vederea prevenirii eficiente a consumului de alcool

În mai 2010, a fost aprobată în Piteşti o lege locală care limitează vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea şcolilor.

Results

The project has induced in the city of Pitesti public and political awareness on alcohol. It has made the local council aware of the problems and of their capacity to develop an effective alcohol policy. They realize that information and education is important but that only by good regulations and effective enforcement alcohol use by young people can be prevented and reduced.

The approach is integral which means that people from different sectors are involved and that different measures and activities are needed.

In Pitesti functions an active network of personally motivated experts, from all relevant institutions within the local community, who collectively strive for the development of alcohol policy.

Rezultate

Proiectul a declanşat în oraşul Piteşti sensibilizarea, la nivel public şi politic, cu privire la alcool. El a determinat conştientizarea, de către consiliul local, a problemelor legate de consumul de alcool şi a capacităţii consiliului de a dezvolta o politică eficientă privind alcoolul. Membrii consiliului local au realizat faptul că informarea şi educarea sunt importante, dar şi că numai prin legi şi reglementării utile şi aplicare eficientă a acestora poate fi prevenit şi redus consumul de alcool de către tineri.

Abordarea este integrată, ceea ce înseamnă că sunt implicaţi oameni din diferite domenii şi că sunt necesare măsuri şi activităţi diferite.

În Piteşti funcţionează o reţea activă de specialişti, motivaţi personal, care aparţin tuturor instituţiilor relevante din cadrul comunităţii locale, şi care fac împreună eforturi în vederea dezvoltării politicii privind alcoolul.